Arnhem, Supermarkt Utrechtseweg

Herontwikkeling van binnenstedelijke locatie (terrein voormalig garagebedrijf Hegeman) met als uitgangspunt het versterken van de wijkeconomie. Een full-service supermarkt met een ondergrondse parkeerkelder als trekker, horeca in de monumentale villa, dagwinkels en renovatie van 2 bestaande huurappartementen. 

Uitgangspunt was een trekker te huisvesten in de vorm van een supermarkt, maar de echte meerwaarde ontstaat als er verder gekeken wordt dan alleen het terrein aan de Utrechtseweg door het omliggende gebied -met name de Oranjestraat- erbij te betrekken.

In het proces zijn zowel bewoners, als ondernemers en stakeholders betrokken. Er is een klankbordgroep geformeerd die de ontwikkelaar en de gemeente van advies hebben voorzien.

 

 

17199 AI 8567 Oranjestraat verkleind
17199 AI 8552 Utrechtseweg A v02

Draagvlak

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter heeft een klankbordgroep  stil gestaan bij de inpassing van een supermarkt op het terrein aan de Utrechtseweg, waarbij gekeken is of de wensen die geformuleerd zijn in het concept programma van wensen ook verenigbaar zijn met de wensen vanuit de 2 andere themagebieden, te weten: verkeer, parkeren, overlast en wijkeconomie, werkgelegenheid en samenwerking. 

 

17199 AI entree Hoogvliet v03
 
17199 AI 8555 Utrechtseweg B v03